MXSuite bestaat 10 jaar!

MXSuite 10 jaar!

Mei 2009 was voor veel mensen op zich niet zo'n bijzondere maand. Een krimp van 4,5% van de Nederlandse economie ten opzichte van het jaar ervoor, is iets wat veel mensen weer zijn vergeten.
Dat op de Nederlandse snelwegen personenauto's met aanhanger voortaan 90 km/u mogen rijden, is inmiddels normaal geworden.
In die maand brak ook een wiek van een windmolen bij Lelystad af en kwam op de snelweg terecht. (Gelukkig geen ongelukken).

Toch is een andere gebeurtenis uit mei 2009 mij wel bijgebleven. Na zo'n half jaar intensieve contacten tussen Roemenië en Nederland, werd in mei 2009 MXSuite versie 1.0 aan de maritieme sector gepresenteerd.
Een eerste versie die lang niet zo uitgebreid was als MXSuite nu is, maar die voldoende was om de eerste MXSuite klanten te kunnen helpen met een fleet management software oplossing.

MXSuite versie 1 bevatte de modules Maintenance, Equipment, Inventory, Purchase, Certificates en Safety. Op een enkele reeds bestaande klant na, was dit voldoende om direct over te stappen op MXSuite.
Belangrijk was ook dat er voor het eerst een betrouwbare synchronisatie tot stand gebracht kon worden tussen kantoor en schip. Tot zover was de communicatieoverdracht handmatig en éénrichtingsverkeer, maar met de komst van MXSuite veranderde dat voorgoed. Een volautomatische database synchronisatie ontstond, die de wijzigingen van het schip naar kantoor communiceert en de wijzigingen van het kantoor doorstuurt naar het schip.

Nu, 10 jaar later, is MXSuite verder doorontwikkeld. Extra modules zijn erbij gekomen zoals de Document module en de Crewing module. Andere modules hebben grote wijzigingen ondergaan zoals de Purchase module.
Nog steeds is de synchronisatie een betrouwbaar onderdeel, wellicht het belangrijkste onderdeel van heel MXSuite! Of synchronisatie nu via een FBB (fleet broadband) gaat, een VSAT, 3G, 4G, of een email verbinding: de synchronisatie is in deze 10 jaar een betrouwbaar onderdeel gebleken!
En nog steeds is MXSuite het meest gebruiksvriendelijke fleet management software pakket dat te verkrijgen is. Niet voor niets is onze slogan: “Simplicity is the key!”

Hoe we dat doen? Door steeds in contact te blijven met onze klanten en goed te luisteren naar de gebruikers van MXSuite. Zij zijn het immers die MXSuite constant gebruiken! Juist daardoor worden onze klanten in staat gesteld om tijdig onderhoud te plegen, bestellingen te plaatsen, certificaten te vernieuwen, etc. Maar MXSuite helpt niet alleen met het tijdig uitvoeren, MXSuite rapporteert ook. Zo kan er gerapporteerd worden op alle mogelijke gegevens. Zoals bijvoorbeeld een overzicht van de taken die te laat zijn uitgevoerd, een overzicht van de jaaromzet per leverancier of een rapportage van gewerkte uren per crew member.

Wat kunt u van ons verwachten in de komende 10 jaar? Precies hetzelfde als wat we de achterliggende 10 jaar hebben gedaan. Ervoor zorgen dat u een tool heeft waarmee uw assets optimaal gemanaged kunnen worden. Want zeg nou zelf, een afbrekende wiek van een windmolen moeten we niet te vaak hebben…Published: 2019-06-06 09:04:00