MXSuite fleet management software

MXSuite & crewing

De crewing module is de module bij uitstek om de bemanningsgegevens te registreren en te bewaken. 

 
MX Crewing

Met zoveel bemanning aan boord, die allemaal hun eigen gegevens en documenten hebben, is het van groot belang een goed registratiesysteem te hebben. De Crewing module doet meer dan alleen registreren. Er worden meldingen gegenereerd als documenten dreigen te verlopen of als de planning niet voldoet aan safe manning, maar daarnaast kunnen ook onder meer de werk- en rusturen worden bijgehouden.

Ga naar module
MX Certificaten

Om de vele certificaten overzichtelijk te kunnen beheren is goed gereedschap nodig. Dat gereedschap is de Certificaatmodule van MXSuite. Alle certificaten worden overzichtelijk geordend, waarbij ieder certificaat wordt bewaakt op de vervaldata. Als uw opdrachtgever u verzoekt een aantal certificaten per email toe te sturen, kan dat eenvoudig met één druk op de knop worden geregeld.

Ga naar module
MX Veiligheid

Het is van groot belang om alle veiligheidsoefeningen aan boord op tijd te doen. De module Safety biedt u de mogelijkheid om alle veiligheidsoefeningen tijdig in te plannen, de procedures die ervoor van belang zijn toe te voegen, maar ook overzicht te houden wanneer welke oefening is uitgevoerd. In combinatie met de module Crewing is het ook mogelijk per bemanningslid na te kijken aan welke oefeningen deze heeft deelgenomen of nog deel moet nemen.

Ga naar module
Inventory Management App

De Inventory Management App is een add-on op de MXSuite module inventaris. Met behulp van deze app kan gemakkelijk de voorraad van artikelen worden ingezien en bijgewerkt.

Ga naar module
Multi office

Voor MXSuite gebruikers met meer dan één kantoor of voor die gebruikers die graag offline met MXSuite willen werken, bijvoorbeeld in het vliegtuig, is de multi-office synchronisatie ontwikkeld. Met de multi-office synchronisatie is de gebruiker niet afhankelijk van een (soms trage) VPN verbinding naar het hoofdkantoor, maar werkt de gebruiker lokaal op een server of laptop.

Ga naar module
MX Office

MXSuite wordt zowel op kantoor als aan boord van de schepen geïnstalleerd. In de office applicatie zijn de gegevens van alle schepen zichtbaar zodat er tijdig kan worden bijgestuurd. Beide locaties (kantoor en schip) maken gebruik van een eigen lokale database waardoor de gegevens te allen tijde te raadplegen zijn, zelfs als er op dat moment geen internetverbinding voorhanden is.

Ga naar module
MX Onderhoud

Om een goed overzicht te houden op alle uit te voeren taken wordt de module Maintenance gebruikt. Inspecties, onderhoud, routine controles; alle taken kunnen op een eenduidige manier worden gecategoriseerd. Taken kunnen worden gemaakt op basis van draaiuren, tijd of een combinatie van beide. Op eenvoudige wijze kan een overzicht gemaakt worden van alle taken die gepland staan om uit te voeren. Uitgevoerde taken worden overzichtelijk in de historie bijgehouden zodat achteraf duidelijk is wanneer welke taken zijn uitgevoerd.

Ga naar module
MX Machines

Alle gegevens van de geïnstalleerde machines worden in de module Equipment overzichtelijk weergegeven in dezelfde categoriestructuur als in de module Maintenance en Inventory. De specificaties van de machines die zijn ingevoerd in de module Equipment kunnen worden gebruikt bij het maken van een inkooporder of een service-order.

Ga naar module
MX Inventaris

Inventory is de module waarin alle voorraadbeheer wordt gedaan. Of het nu gaat om oliefilters of o-ringen, de actuele voorraad is op ieder moment op te vragen. Voor ieder artikel zijn de bestelgegevens in te voeren, kan er een minimale en maximale voorraad worden opgegeven en kan altijd achteraf worden ingezien waar de artikelen zijn gebleven. Door een slimme koppeling te leggen met het onderhoudsbeheer, kan op eenvoudige wijze een inschatting van de benodigde hoeveelheden gemaakt worden.

Ga naar module
MX Inkoop

Als vervolgstap op de module Inventory is de module Purchase beschikbaar waarmee artikelen opnieuw besteld kunnen worden. Ook kunnen eenvoudig alle artikelen op een nieuwe aanvraag gezet worden waarvan de actuele voorraad lager is dan de minimale voorraad.

Ga naar module
MX FLGO

Over het algemeen zijn de brandstofkosten de grootste kostenpost. Om het verbruik van brandstof aan boord inzichtelijk te maken wordt de module FLGO ingezet. Voor iedere vloeistofsoort, of het nu brandstof, smeerolie of drinkwater is, wordt exact bijgehouden wat de actuele voorraad is en kan ook achteraf een rapportage worden gemaakt wat het verbruik was over een willekeurige periode.

Ga naar module
MX Documenten

Beheer van documenten is niet eenvoudig. Temeer omdat de documenten op zoveel locaties beschikbaar moeten zijn, maar ook alle up-to-date gehouden moeten worden. De Documentenmodule zorgt er voor dat alle documenten die op kantoor worden ingevoerd op de schepen zichtbaar zijn voor de bemanning met de juiste rechten. Voor ieder document wordt een log bijgehouden zodat precies inzichtelijk is wie het document heeft gemaakt, bewerkt en gelezen. Daarnaast biedt deze module de optie om formulieren in te vullen en documenten te genereren op basis van een sjabloon.

Ga naar module
MX Reizen

Dat er een goede reisadministratie wordt bijgehouden is vanzelfsprekend. MXSuite biedt met de module Voyage de mogelijkheid om per reis alle gegevens die van belang zijn overzichtelijk bij te houden zoals de havens, lading, documenten enz.

Ga naar module
MX Reports

Alle data die in de database aanwezig is kan worden getoond in een rapport. Met de rapportmodule kunnen rapporten die met de rapportgenerator zijn gebouwd eenvoudig door alle gebruikers worden geopend.

Ga naar module
MX Messenger

Messenger is een module die standaard in MXSuite is ingebouwd en toegankelijk voor alle gebruikers. Met de messenger kunnen tekstberichten worden gemaakt en verzonden naar een specifieke gebruiker. Die gebruiker ontvangt het bericht dan in het startscherm van MXSuite waarna deze er weer op kan reageren door een bericht terug te sturen.

Ga naar module