MXSuite fleet management software

Database bouwen

Het hebben van een goed onderhoudssoftwarepakket is niet de garantie dat alle machines juist onderhouden worden. Aangenomen dat er een deskundige en betrouwbare bemanning aan boord is, zijn zij verder afhankelijk van dat wat de software hen aangeeft.

Om de betrouwbaarheid van het onderhoudsschema te verhogen, kunnen wij het opzetten van de onderhoudsdatabase voor u verzorgen.

Om een betrouwbare database te krijgen doorlopen we 4 stappen:

Database setup

Tijdens de analyse fase worden alle aangeleverde handleidingen doorgenomen en wordt alle relevante tekst gemarkeerd. Vervolgens wordt in de digitaliseringsfase alle gemarkeerde tekst overgezet in een Excel lijst.

Deze gedigitaliseerde lijst wordt steekproefsgewijs gecontroleerd aan de hand van de geleverde handleidingen op juistheid en volledigheid.

Tot slot wordt het gedigitaliseerde onderhoudsschema in de modules onderhoud en inventaris van MXSuite geladen met als resultaat:

  • Indeling van de machines in een logische structuur
  • Onderhoudstaken met bijbehorende onderhoudsintervallen
  • Taakomschrijvingen
  • Digitale handleidingen bij de juiste machines
  • Voorraadbeheer van reserveonderdelen

Een betrouwbaar onderhoudsschema en de aanwezigheid van juiste reservedelen zorgen ervoor dat het onderhoud volgens de voorschriften kan worden uitgevoerd. Zo wordt geplande en ongeplande stilstand tot een minimum beperkt. En dat bespaart ergernis èn kosten!

Meer informatie