MXSuite slutanvändarlicensavtal (EULA)

Tack för att du valde Mastex Software MXSuite. Använd eller ladda inte denna programvara och tillhörande material (tillsammans kallas programvara ’) tills du noggrant har läst följande villkor. Genom att installera, ladda och / eller använda programvaran godkänner du villkoren i detta slutanvändarlicensavtal (’ EULA ’). Om du inte vill göra det får programvaran inte installeras, laddas och / eller användas.

 1. Beviljande av licens. Du får en icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-underlicensierbar licens för att använda programvaran i enlighet med villkoren i denna EULA. Denna licensavtal kan uppdateras då och då, enligt Mastex Softwares eget gottfinnande, och kommer att göras tillgänglig på www.mastexsoftware.com/mastex-software/eula .
 2. Prenumerationsperiod / licensperiod. Om du licensierat programvaran på prenumerationsbasis är dina rättigheter att använda programvaran begränsade till prenumerationsperioden. Om du förlänger din prenumeration kan du fortsätta använda programvaran till slutet av den förlängda prenumerationsperioden. Efter utgången av din prenumeration (utvidgat i förekommande fall) slutar programvaran att köras och all (användar) data som ingår i programvaran kommer att gå förlorad.
 3. Tillåten användning. Du får installera programvaran på en eller flera datorer, dock endast vid ett (1) fartyg eller plats samtidigt, endast för personligt eller kommersiellt bruk. Du kan göra en säkerhetskopia av programvaran. Du får endast använda en sådan säkerhetskopia för att installera om programvaran på den eller de datorer där programvaran ursprungligen installerades.
 4. Förbjuden användning. Du får inte: (a) kopiera, modifiera, hyra, sälja, distribuera eller överföra någon del av programvaran förutom vad som anges i denna EULA, och du samtycker till att förhindra obehörig kopiering av programvaran; (b) använda programvaran i strid med tillämpliga lagar, regler eller förordningar och / eller exportera programvaran i strid med tillämpliga exportlagar och regler; och (c) kringgå tekniska skyddsåtgärder i, reverse engineering, dekompilera eller demontera programvaran.
 5. Insamling av teknisk information. Du samtycker till att Mastex-programvaran, för affärsändamål och för att förbättra programvaran, kan samla in, bearbeta och använda viss teknisk information som samlas in som en del av användningen av programvaran, all produktunderhåll och support, alla tjänster som tillhandahålls till dig och andra information du lämnar till Mastex Software, förutsatt att sådan information inte identifierar dig, en specifik individ, eller innehåller någon personlig identifierbar information, godkänner du att Mastex Software lagrar och bearbetar sådan teknisk information i syfte att tillhandahålla Programvara och support till dig.
 6. Personlig information. Om du tillhandahåller personlig eller personlig identifierbar information till Mastex Software som en del av användningen av Programvaran eller för att utföra tjänster, kommer sådan information att behandlas i enlighet med Mastex Softwares sekretesspolicy, som finns på mastexsoftware.com/ mastex-programvara / Integritet .
 7. Äganderätt till programvara och upphovsrätt. Äganderätten till (alla kopior av) Programvaran förblir alltid hos Mastex Software eller dess respektive leverantörer och / eller tredje part. Programvaran är upphovsrättsskyddat och skyddad av lagarna i Europeiska unionen, USA, andra länder och internationella fördragsbestämmelser. Du får inte ta bort några copyright-meddelanden från programvaran. Mastex-programvaran kan göra ändringar i programvaran eller i objekt som det hänvisas till när som helst utan föregående meddelande, men är inte skyldig att stödja eller uppdatera programvaran. Programvaran kan innehålla programvara från tredje part och / eller delar därav. Dessa erbjuds på sina separata villkor, som ska gälla utöver de som anges i denna EULA.
 8. Begränsad garanti. Mastex Software tillhandahåller programvaran ”som den är”. Om programvaran har levererats av Mastex Software på fysiska medier, garanterar Mastex Software att mediet är fritt från väsentliga fysiska defekter under en period av nittio (90) dagar efter leverans av Mastex Software. Om en sådan defekt upptäcks, returnera mediet till Mastex Software för ersättning eller alternativ leverans av Programvaran som Mastex Software kan välja. Om inte annat uttryckligen anges, ger Mastex Software ingen uttrycklig eller underförstådd rättighet enligt Mastex Software patent, upphovsrätt, varumärken eller andra immateriella rättigheter. Du får inte underlicensiera eller överföra programvaran utan att ha fått ett skriftligt godkännande av Mastex-programvaran och (i så fall) endast om mottagaren samtycker till att vara helt bunden av villkoren i denna EULA och vidare endast om du inte behåller några kopior av programvaran. . UNDANTAG SOM LEVERERAT OVAN; PROGRAMVARAN LEVERERAS ”SOM DET ÄR” UTAN NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FÖR NÅGOT SLAG, INKLUDERAT MEN INTE BEGRÄNSADE TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, INTRÄDELSE ELLER FITNESS FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. MASTEX-PROGRAMVARAN GARANTERAR INTE OCH ANSVAR FÖR NÖJAKTIGHETEN ELLER FULLFÖRANDEN AV NÅGON INFORMATION, TEXT, GRAFIK, LÄNKAR ELLER ANDRA PUNKTER INOM PROGRAMVARAN.
 9. Ansvar. UNDANTAG FÖR AVSIKT ELLER VILLFULL RECKLESNESS MASTEX-PROGRAMVARAN ELLER DENNA LEVERANTÖRER SKALL INTE SKYLDAS FÖR NÅGRA SKADOR (INKLUDERAT, UTAN BEGRÄNSNING, TAPT INKOMSTER, TAPTA RESULTAT, AFFÄRSFRÅGOR ELLER FÖRBRUK AV UPPGIFTER ELLER FÖRBRUK AV INFORMATION) PROGRAMVARAN OCH / ELLER TJÄNSTER, Oavsett handlingsform, vare sig det gäller kontrakt, skadestånd, strikt produktansvar eller på annat sätt. VISSA JURISDIKTIONER FÖRBJUDAR UTESLUTANDE ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER DIREKTA ELLER FÖLJANDE OCH TILLFÄLLIGA SKADOR, I SÅDAN FÖLJANDE AV UNDANTAGEN OCH BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER FÖLJANDE FÖLJANDE FÖLJANDE FÖLJANDE FÖLJANDE. DU KAN OCH HA ANDRA RÄTTSLIGA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN JURISDIKTION TILL JURISDIKTION.
 10. Uppsägning. Mastex Software kan säga upp denna EULA när som helst om du bryter mot dess villkor. Vid uppsägningen kommer du omedelbart att förstöra programvaran eller, efter Mastex Softwares eget gottfinnande, returnera alla kopior av programvaran till Mastex Software.
 11. Tillämplig lag och val av forum. Denna licensavtal ska regleras av Nederländerna. Tillämpningen av FN-konventionen om avtal om internationell försäljning av varor ska inte tillämpas. Alla fordringar som härrör från eller relaterar till denna EULA ska avgöras exklusivt av den behöriga domstolen i Rotterdam, Nederländerna, utom i de fall där den obligatoriska lagen i ditt hemland föreskriver något annat.
 12. Granska. Under denna EULA och under en period av ett (1) år därefter kan Mastex Software, under normal arbetstid och med rimlig förhandsanmälan, inspektera dina filer, dataprocessorer, utrustning och anläggningar för att verifiera att du följer detta EULA.
 13. Allmänna villkor. Mastex Softwares allmänna villkor gäller för denna EULA. Dessa villkor finns på www.mastexsoftware.com . Mastex Software förbehåller sig sin rätt att ändra de allmänna villkoren, i vilket fall de ändrade allmänna villkoren ska tillämpas på alla nuvarande och framtida licenser – inklusive denna EULA.
 14. Hela överenskommelsen . Denna licensavtal (tillsammans med Mastex Softwares allmänna villkor och villkor som medföljer programvarutillägg, uppdateringar och tjänster som tillhandahålls av Mastex Software och som du använder) är hela avtalet för programvaran och sådana tillägg, uppdateringar och tjänster (såvida inte Mastex Software tillhandahåller andra eller ytterligare villkor med sådana tillägg, uppdateringar och / eller tjänster). Mastex Software är inte skyldigt enligt andra avtal om de inte är skriftliga och undertecknade av en auktoriserad representant för Mastex Software.
 15. Avskiljbarhet. Om någon av bestämmelserna i denna EULA konstateras vara ogiltig eller inte verkställbar, kommer resten av denna EULA att förbli i full kraft och den ogiltiga eller ogenomförbara klausulen ska ersättas med en klausul som har samma rättsliga och faktiska effekt för att största möjliga utsträckning utan att vara ogiltig eller inte verkställbar.
 16. Ingen undantag. Inget underlåtenhet från någon av parterna att utöva eller genomdriva någon av sina rättigheter enligt denna EULA kommer att agera från och med kommer att anses vara ett avstående från sådana rättigheter och / eller andra rättigheter för den parten.

Begär en demo

Det bästa sättet att uppleva möjligheterna med MXSuite är att se det själv. Låt oss gå igenom det via ett online-möte eller begära inloggning i din e-post.

Låt oss träffas online!

Kan du inte vänta med att komma igång med MXSuite eller utforska möjligheterna med vår maskinparkhanteringsprogramvara i en demo? Boka ett online-möte nedan!

Låt oss ansluta

Registrera dig för vår utskick och utforska möjligheterna med MXSuite och kommande webinarier direkt från din brevlåda.

Begär en demo

Det bästa sättet att uppleva möjligheterna med MXSuite är att se det själv. Låt oss gå igenom det via ett online-möte eller begära inloggning i din e-post.

Låt oss ansluta

Registrera dig för vår utskick och utforska möjligheterna med MXSuite och kommande webinarier direkt från din brevlåda.

Begär demo-inloggning

Fyll i dina uppgifter nedan så skickar vi inloggningsuppgifterna så snart som möjligt.

Låt oss träffas online!

Kan du inte vänta med att komma igång med MXSuite eller utforska möjligheterna med vår maskinparkhanteringsprogramvara i en demo? Boka ett online-möte nedan!

Begär demo-inloggning

Fyll i dina uppgifter nedan så skickar vi inloggningsuppgifterna så snart som möjligt.

Tack!

Vi har tagit emot ditt meddelande och vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Låt oss ansluta!