MXSuite fleet management software

MXSuite kantoor applicatie

MXSuite wordt zowel op kantoor als aan boord van de schepen geïnstalleerd. In de office applicatie zijn de gegevens van alle schepen zichtbaar zodat er tijdig kan worden bijgestuurd. Beide locaties (kantoor en schip) maken gebruik van een eigen lokale database waardoor de gegevens te allen tijde te raadplegen zijn, zelfs als er op dat moment geen verbinding met internet voorhanden is.

Een duidelijk overzicht in de kantoorapplicatie

Het vlootoverzicht toont op een overzichtelijke wijze de status van de schepen. Per module wordt een gekleurde balk getoond die de verhouding aangeeft tussen de items die in orde zijn, aandacht nodig hebben en die achterstallig zijn.

Eenvoudig, compleet en overzichtelijk!

 

Flexibiliteit 

MX Office is onderdeel van het MXSuite software systeem. Door de diversiteit aan modules biedt MXSuite een scala aan mogelijkheden om het management van uw vloot te optimaliseren en te vergemakkelijken.  

De behoefte van de gebruiker bepaalt welke MXSuite modules toegepast worden. Dat is de kracht van een modulaire oplossing! 

Installatie, consultancy en ondersteuning worden vanuit Mastex Software geleverd. 

Lees ook:

Meer informatie