MXSuite fleet management software

Preventief en correctief onderhoud

Om een goed overzicht te houden op alle uit te voeren taken wordt de module Maintenance gebruikt. Inspecties, onderhoud, routine controles; alle taken kunnen op een eenduidige manier worden gecategoriseerd. Taken kunnen worden gemaakt op basis van draaiuren, tijd of een combinatie van beide. Op eenvoudige wijze kan een overzicht gemaakt worden van alle taken die gepland staan om uit te voeren. Uitgevoerde taken worden overzichtelijk in de historie bijgehouden zodat achteraf duidelijk is wanneer welke taken zijn uitgevoerd.

gepland en correctief onderhoudssoftwaresysteem

De onderstaande Engelstalige instructievideo toont hoe de actuele draaiurenstand wordt ingevoerd in MXSuite.

De onderstaande Engelstalige instructievideo toont hoe een onderhoudstaak wordt gemarkeerd als uitgevoerd in MXSuite.

 

Flexibiliteit 

MX Onderhoud is onderdeel van het MXSuite software systeem. Door de diversiteit aan modules biedt MXSuite een scala aan mogelijkheden om het management van uw vloot te optimaliseren en te vergemakkelijken.  

De behoefte van de gebruiker bepaalt welke MXSuite modules toegepast worden. Dat is de kracht van een modulaire oplossing! 

Installatie, consultancy en ondersteuning worden vanuit Mastex Software geleverd. 

Meer informatie